JYDEROTTEN                   

 Rottweiler kennel - Brugs og Udstillingshunde

Racestandard

ORG 06.04.2000)

 

 

Oprindelsesland: Tyskland

Anvendelse: Ledsagehund, tjeneste- og brugshund

Klassifikation: FCI Gruppe 2 (Schnauzere, Pinschere, Molosser og Schweizer Sennenhunde), Sektion 2.1 (Molosser og hunde af Dogge-type). Med brugsprøve.

 

Helhedsindtryk

Rottweileren er en middelstor til stor, kraftigt bygget hund, hverken plump eller let, ikke opløben eller luftigt bygget. Dens rigtigt proportionerede, kompakte og kraftige skikkelse tyder på stor kraft, smidighed og udholdenhed.

 

Proportioner

Kropslængden, målt fra spidsen af brystbenet til sædebensknuden, må højst være 15 % større end skulderhøjden.

 

Temperament

Af natur er den venlig og fredelig, elsker børn, er meget hengiven og lydig, let at føre og glad for at arbejde. Dens fremtræden er præget af urkraft; af temperament er den selvsikker, nervefast og frygtløs. Den er særdeles opmærksom på alt, hvad der foregår omkring den.

 

Hoved

Skalleparti: Middellangt, bredt mellem ørerne, og, set fra siden, med moderat hvælvet pande. Nakkeknuden er godt udviklet uden dog at træde stærkt frem

Stop: Udpræget stop

Næse: Veludviklet, mere bred end rund, med forholdsvis store næsebor og altid sort

Næseparti: Må i forhold til skallepartiet hverken virke langstrakt eller afkortet. Næseryggen er lige, bred ved ansatsen og moderat aftagende udefter

Læber: Sorte, fast tilliggende, med lukket mundvig og så mørke gummer som muligt

Kæber, bid: Over- og underkæbe er kraftige og brede. Kraftigt og komplet tandsæt (42 tænder). De øverste fortænder griber i saksebid ned foran de underste

Kinder: Kindbensbuerne er udprægede

Øjne: Middelstore og mandelformede, af dyb, brun farve, godt sluttende øjenrande

Ører: Middelstore, hængende og trekantede, placeret langt fra hinanden og højt ansatte. De fremadfoldede og godt tilliggende ører får skallepartiet til at virke bredt.

Hals: Kraftig, moderat lang, godt muskuløs og med let hvælvet overlinie. Halsen er tør, uden folder eller løs halshud.

 

Krop

Ryg: Lige, kraftig og stram

Lænd: Kort og kraftig med dybt lændeparti

Kryds: Bredt og middellangt, forløber let afrundet – hverken lige eller stærkt faldende

Bryst: Rummeligt, bredt og dybt (ca. 50 % af skulderhøjden), med veludviklet forbryst og godt hvælvede ribben

Underlinie: Flankerne er ikke optrukne

Hale: Ikke kuperet, båret vandret i forlængelse af ryglinien; i hvile også hængende

 

Lemmer

Forpart: Generelt, set forfra, er forbenene lige og ikke snævert stillede; set fra siden er underarmene lodret stillede;  skulderbladet hælder ca. 45º mod vandret

Skuldre: Godt lejrede

Overarm: Slutter godt til kroppen

Underarm: Kraftigt udviklet og muskuløs

Mellemhånd: Let fjedrende og kraftig – ikke stejl

Forpoter: Runde, tæerne er tæt sluttede og hvælvede, trædepuderne hårde, kløerne er korte, sorte og stærke

Bagpart: Generelt: Set bagfra er bagbenene lige og ikke snævert stillede. Når hunden står naturligt, dannes en stump vinkel mellem hofteben/overlår, overlår/underlår og underlår/mellemfod

Overlår: Moderat langt, bredt og med kraftig muskulatur

Underlår: Langt, kraftigt og bredt, muskuløst og senet

Haseled: Kraftfuldt og godt vinklet – ikke stejlt

Bagpoter: Noget længere end forpoterne, tæerne er stærke, ligeledes tæt sluttede og hvælvede

 

Bevægelse

Rottweileren er en traver. Ryggen forbliver fast og relativt rolig. Bevægelsen forløber harmonisk og sikker, kraftfuld og uhæmmet, med god skridtlængde.

 

Hud

Hovedets hud ligger overalt stramt til og kan - når hunden er meget opmærksom - danne lette rynker i panden.

 

Pels

Hårlaget består af dækhår og underuld (dobbelt pels = Stockhaar). Dækpelsen er middellang og grov, tæt og fast tilliggende. Underulden må ikke vise sig gennem dækpelsen. På bagbenene er hårlaget noget længere.

Farve: Sort med godt afgrænsede aftegninger af varm, rødbrun farve på kinder, næseparti, halsens underside, bryst og ben samt over øjnene og under haleroden.

 

Størrelse

Skulderhøjde for hanner 61 til 68 cm.  61 – 62 cm., lille 63 – 64 cm., middelstor  65 – 66 cm., stor (korrekt størrelse) 67 – 68 cm., meget stor. Vægt: ca. 50 kg.

Skulderhøjde for tæver 56 til 63 cm.  56 – 57 cm., lille 58 – 59 cm. middelstor  60 – 61 cm., stor (korrekt størrelse) 62 – 63 cm., meget stor. Vægt: ca. 42 kg.

 

Helhedsindtryk

Let, luftigt, højbenet helhedsindtryk. Svage knogler og muskulatur.

 

Fejl

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Hoved: Jagthundehoved; smalt, let, for kort, langt eller plumpt hoved; flad pande (manglende eller ringe stop)

Næseparti: Langt eller spidst næseparti, spaltet næse, væddernæse (konveks) eller sadelformet (konkav) næseryg, faldende næseryg (ørnenæse), lys eller plettet næse

Læber: Ikke stramt sluttende, rosafarvede eller plettede læber; løs (åben) mundvig

Kæber: Smal underkæbe

Bid: Tangbid

Kinder: Stærkt fremtrædende

Øjne: Lyse, dybtliggende, for udstående eller runde øjne, løse øjenrande

Ører: For lavt ansatte, tunge, lange, slappe eller tilbagelagte ører såvel som opretstående og uens bårne ører

Hals: For lang, spinkel hals med svag muskulatur, hudfolder eller løs halshud (Wamme)

Krop: For lang, for kort, smal

Ryg: For lang, svag eller sadelformet ryg, karperyg

Kryds: Afskydende kryds, for kort, for lige eller for langt

Bryst: Fladribbet eller tøndeformet brystkasse, opkneben bag brystet

Hale: For højt eller for lavt ansat hale

Forpart: Forben snævert stillede eller ikke lige; stejl skulder; mangelfuld albuetilslutning; for lang, for kort eller stejl overarm; blød eller stejl mellemhånd; spredte poter; for flade eller for stærkt hvælvede poter; misdannede tæer; lyse kløer

Bagpart: Bagbenene med flade køller, hasesnævre, kohasede eller hjulbenede; for stejle eller overvinklede led; vildtkløer (NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark)

Hud: Hudfolder i hovedet

Hårlag: Blødt, for kort eller for langt, bølget pels, manglende underuld

Farve: Aftegninger fejlfarvede, uklart afgrænsede, for store

 

Diskvalificerende fejl

Generelt udpræget omvendt kønspræg (feminine hanner, maskuline tæver).

Bid: Underbid, overbid, krydsbid; manglende fortand, hjørnetand, præmolar eller molar

Øjne: Entropion, ektropion, gule øjne, uens farvede øjne

Hale: Haleknæk, oprullet hale; halen båret stærkt til siden i forhold til ryglinien

Hårlag: Udpræget langhåret eller bølget pels

Farve: Pelsfarven afvigende fra Rottweilerens standardfarve: Sort med brune aftegninger, Hvide pletter i pelsen

Temperament: Ængstelige, sky, feje, skudrædde, bidske, overdrevent mistroiske eller nervøse hunde

 

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som alvorlige fejl

 

 

(Standarden udgivet af FCI 19 JUNI 2000)

 

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité  SEPTEMBER 2000 ¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i APRIL 1996 ¤ ¤ ¤